Sirocco Täysin automaattinen puhallin jatkuvaan ilmanvaihtoon valo- ja kosteustunnistimella

Pax Sirocco on helppo asentaa ja heti valmis käyttöön. Se on täysautomaattinen, jatkuvaan ilmanvaihtoon tarkoitettu puhallin, jossa on valo- ja kosteustunnistimet. Pax Sirocco on aivan vastaava poistoilmapuhallin kuin Calima, mutta ilman sovelluksen käyttömahdollisuutta.