Pax-tuotteen takuu

Reklamaatio viasta

Ostajan reklamaatio huomioidaan vain, jos hän ilmoittaa siitä tässä määritellyssä määräajassa.

Kaikki virheet, jotka on havaittu tai jotka olisi pitänyt havaita tavaran toimituksen yhteydessä, on ilmoitettava kirjallisesti viiden työpäivän kuluessa ja ennen tuotteen asentamista. Mikäli pakkauksen ja/tai tuotteen oletetaan vahingoittuneen kuljetuksen aikana, siitä on ilmoitettava kuljettajalle ennen kuin tavara kuitataan vastaanotetuksi.

Muussa tapauksessa viasta on ilmoitettava kymmenen arkipäivän kuluessa sen havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi pitänyt havaita tai muutoin tulla ostajan tietoon.

Myyjän vastuu viasta

Myyjä on vastuussa tuotteen valmistus- ja materiaalivioista viiden (5) vuoden ajan toimituksesta, ellei kirjallisissa takuuehdoissa toisin mainita. Takuu kattaa ainoastaan tuotteen nk. Tuotetakuun. 

Myyjä ei ole vastuussa kiinnityksessä tai asennuksessa tapahtuneista virheistä, asennuspalvelun puutteista, sopimattomasta käsittelystä, huolimattomuudesta, väärinkäytöstä tai virheestä, jonka ostajan olisi pitänyt tietää (katso ohjeet).

Myyjän vastuu ei kata normaalia kulumista.

Ostaja on velvollinen lukemaan ja noudattamaan huolto- ja käyttöohjeita.

Valmistusviasta, joka huomataan yllä mainitun ajan jälkeen, myyjä on vastuussa vain, jos vika on huomattava ja näyttäisi johtuvan myyjän laiminlyönnistä. Vastuuseen sovelletaan yleistä lakisääteistä tavaran vanhentumisaikaa.

Reklamoitu tuote on säilytettävä ja luovutettava myyjälle tutkittavaksi.

Jos reklamaatio osoittautuu aiheettomaksi, eikä myyjä ole siitä vastuussa, ja ostajan olisi pitänyt se tietää, on myyjän edustaja oikeutettu saamaan korvauksen aiheutuneista kustannuksista.

Myyjän tulee ilman viivyttelyä ja omalla kustannuksellaan toimittaa korvaava tuote ostajalle.

Myyjä ei vastaa välillisistä vahingoista ja kustannuksista, jotka ovat mahdollisesti seuranneet edellä mainittuja vikatilanteita. Se tarkoittaa kaikenlaista menetystä, joita vika on saattanut aiheuttaa, esimerkiksi tuotannollisessa tai taloudellisessa mielessä.